پنج شنبه, 23 آذر 1396
شناسه خبر:943

آگهي مزايده نوبت  دوم  اجاره مغازه پلاک 4 مجتمع تجاری پنج راه استقلال  از املاك شهرداري   01/9820

  • انداز قلم
آگهی مزایده

 

 

 

آگهي مزايده نوبت  دوم  اجاره مغازه پلاک 4 مجتمع تجاری پنج راه استقلال  از املاك شهرداري                          

شهرداري پيرانشهر به استناد آیین نامه مالی و معاملاتی قانون شهرداری ها ، در  نظر دارد مغازه فوق الذکر را از املاك خود  را به شرح و مشخصات ذيل به اجاره برساند:

1-پيشنهاددهندگان بايستي 5 درصد قيمت كل پايه را به شماره حساب سپرده 121304309237952003 شهرداري نزد بانك انصار شعبه مرکزی پيرانشهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

2- به پيشنهادات مشروط و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- پيشنهاددهندگان مي توانند همه روزه در وقت اداري به منظور رؤيت محل  و راهنمايي لازم به واحد املاك شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن هاي  4223602 و 4222600 تماس حاصل فرمايند.

4- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار میباشد.

5- سپرده برندگان اول تا سوم درصورت انصراف به نفع شهرداري ضبط مي شود.

6- درصورت تساوي قيمت، اولويت يا خانواده معظم شهدا و ايثارگران مي باشد.

7- متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به صورت كلي و يا جزئي اعلام فرمايند.

8-اجاره بهای مغازه  مذکور در طی چهار مرحله سه ماهه از فرد برنده مزایده اخذ خواهد شد.

9- داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشر آگهي حداکثر تا ساعت  14ظهر مورخه 4\9\96 به  دفتر حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10- كليه پيشنهادات رسيده راس ساعت 30\14 ظهر مورخه 4\9\96  با حضور اعضاي كمسيون مالي باز و قرائت خواهد شد و حضور داوطلبان آزاد مي باشد.  

11- هزينه چاپ و نشر آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد.

رديف

مغازه

مساحت

قيمت

 اجاره ماهانه

ارزش کل اجاره در یک سال (ریال)

                                          

5%سپرده

1

مغازه

14

000\400\1

000\800\16

000\840

 

 

 

 

 

 

 

آگهي مزايده نوبت  دوم  اجاره مغازه پلاک 4 مجتمع تجاری پنج راه استقلال  از املاك شهرداري                          

شهرداري پيرانشهر به استناد آیین نامه مالی و معاملاتی قانون شهرداری ها ، در  نظر دارد مغازه فوق الذکر را از املاك خود  را به شرح و مشخصات ذيل به اجاره برساند:

1-پيشنهاددهندگان بايستي 5 درصد قيمت كل پايه را به شماره حساب سپرده 121304309237952003 شهرداري نزد بانك انصار شعبه مرکزی پيرانشهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

2- به پيشنهادات مشروط و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- پيشنهاددهندگان مي توانند همه روزه در وقت اداري به منظور رؤيت محل  و راهنمايي لازم به واحد املاك شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن هاي  4223602 و 4222600 تماس حاصل فرمايند.

4- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار میباشد.

5- سپرده برندگان اول تا سوم درصورت انصراف به نفع شهرداري ضبط مي شود.

6- درصورت تساوي قيمت، اولويت يا خانواده معظم شهدا و ايثارگران مي باشد.

7- متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به صورت كلي و يا جزئي اعلام فرمايند.

8-اجاره بهای مغازه  مذکور در طی چهار مرحله سه ماهه از فرد برنده مزایده اخذ خواهد شد.

9- داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشر آگهي حداکثر تا ساعت  14ظهر مورخه 4\9\96 به  دفتر حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10- كليه پيشنهادات رسيده راس ساعت 30\14 ظهر مورخه 4\9\96  با حضور اعضاي كمسيون مالي باز و قرائت خواهد شد و حضور داوطلبان آزاد مي باشد.  

11- هزينه چاپ و نشر آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد.

رديف

مغازه

مساحت

قيمت

 اجاره ماهانه

ارزش کل اجاره در یک سال (ریال)

                                          

5%سپرده

1

مغازه

14

000\400\1

000\800\16

000\840

 

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد
مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید